W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Trzebnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Trzebnicy.

Data publikacji strony internetowej: 2021-05-17.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne cyfrowo :

- część z opublikowanych zdjęć, grafik i wykresów nie posiada opisu alternatywnego,
- filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

Wyłączenia:

- multimedia opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
- dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
- pliki wytworzone przez inne podmioty niż Gmina Trzebnica i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów, nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
- treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Trzebnicy.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Barbara Szpigiel. Kontakt: zgm@zgm.trzebnica.pl, tel. 71-387-15-92. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Trzebnicy odpowiada Barbara Szpigiel, zgm@zgm.trzebnica.pl, tel.71-387-15-92.

Informacje na temat procedury


Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Trzebnicy odpowiada Barbara Szpigiel, zgm@zgm.trzebnica.pl, tel.71 387-15-92.

Informacje na temat procedury
Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Barbara Szpigiel. Kontakt zgm@zgm.trzebnica.pl., numer telefonu 71 387-15-92. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

W zgłoszeniu należy podać:

- dane kontaktowe osoby zgłaszającej, 
- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

W przypadku podania w zgłoszeniu danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z załączoną klauzulą

Klauzula informacyjna

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. 
Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, ZGM niezwłocznie powiadomi osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz nowym terminie , jednak nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. 

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 

W przypadku, gdy ZGM odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub innego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub elementu aplikacji mobilnej. 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do:
Kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Trzebnicy
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
zgm@zgm.trzebnica.pl

tel. (+48) 71 387 15 92


Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury, można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw ObywatelskichLink do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Trzebnicy mieści się w pok.106-108 w budynku Urzędu Miejskiego w Trzebnicy  pod adresem: pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1 55-100 Trzebnica

Do budynku prowadzą dwa wejścia :
- pierwsze od placu M.J. Piłsudskiego gdzie od strony parkingu prowadzą schody, natomiast od ulicy Daszyńskiego znajduje się platforma (winda) schodowa dla osób z niepełnosprawnościami. Platforma obsługuje poziomy pomiędzy poziomem terenu a poziomem parteru, 
- drugie wejście od ulicy Witosa, dostępne również dla osób z niepełnosprawnością, w holu głównym poziomu -1, po prawej stronie znajduje się winda,

- biuro ZGM mieści się na II piętrze Urzędu Miejskiego w pok.106-108 

- biuro podawcze (punkt informacji) znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego,
- po prawej stronie wejścia głównego znajduję się winda, którą może poruszać się osoba z niepełnosprawnością na wszystkie piętra Urzędu,
- toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na poziomie -1, po lewej stronie od windy,
- przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,
- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
- w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
- osoby ze szczególnymi potrzebami winny kierować się do punktu informacyjnego, gdzie telefonicznie zostanie przywołany pracownik ZGM do obsługi ww. osoby,
- na parterze wewnątrz obiektu, za wejściem głównym do budynku, znajduje się tablica z informacją o lokalizacji biur i wydziałów ; na elewacji frontowej przy wejściu do budynku umieszczony jest napis z nazwą instytucji,
- w trakcie ewakuacji wyznaczone osoby spośród pracowników udzielą pomocy w opuszczeniu budynku osobom ze szczególnymi potrzebami,
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Trzebnicy nie zapewnia możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.